Όροι και Προϋποθέσεις
Entry-header image

Όροι & Προϋποθέσεις

Σημείωση Απορρήτου

Στο Villa Panorama Hotel δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε το απόρρητό σας. Διαβάστε αυτήν την ειδοποίηση καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που μας παρέχετε.

Πληροφορίες & συγκατάθεση

Αυτή η Σημείωση Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε και αποκαλύπτουμε τις πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας πληροφοριών (εφεξής ο «Χρήστης»), σε συνδυασμό με την πρόσβασή σας και τη χρήση του συστήματος κρατήσεων μας.

Με την ανάγνωση αυτής της Σημείωσης Απορρήτου, ο χρήστης ενημερώνεται σχετικά με τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται μέσω της μηχανής κράτησης.

Ο Χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά αυτήν τη Σημείωση Απορρήτου, η οποία έχει γραφτεί με σαφήνεια και απλή, για να διευκολύνει την κατανόησή της και να καθορίσει ελεύθερα και εθελοντικά εάν επιθυμεί να παράσχει τα προσωπικά του δεδομένα, ή εκείνα τρίτων, στο Villa Panorama Hotel.

Όταν αυτή η ειδοποίηση αναφέρει “σύστημα κρατήσεων”, “μηχανή κρατήσεων”, “σύστημα”, “ιστότοπος”, “πλατφόρμα”, “εφαρμογή”, “webapp”, “υπηρεσίες”, “διαδικτυακές υπηρεσίες”, αναφέρεται σε όλες τις σελίδες και λειτουργίες στην τοποθεσία https://villapanorama.site εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Με την πρόσβαση στην πλατφόρμα ή την παροχή πληροφοριών, αποδέχεστε τις πρακτικές απορρήτου μας, όπως ορίζονται σε αυτήν τη δήλωση απορρήτου. Ενδέχεται να αλλάξουμε αυτήν την ειδοποίηση κατά καιρούς. Θα πρέπει να ελέγχετε συχνά αυτήν την ειδοποίηση για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε την πιο πρόσφατη έκδοση.

Ταυτότητα

Όταν αυτή η ειδοποίηση αναφέρει “εμείς”, “εμάς” ή “μας”, “ελεγκτής δεδομένων”, “ελεγκτής”, αναφέρεται στο Villa Panorama Hotel.

Ελεγκτής Δεδομένων

Το Villa Panorama Hotel διαχειρίζεται αυτό το σύστημα κρατήσεων μέσω ενός επεξεργαστή δεδομένων, όπως εξηγείται παρακάτω. Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (“GDPR”) (ΕΕ) 2016/679, είμαστε ο Ελεγκτής Δεδομένων. Υπάρχει ένα αυστηρό συμβατικό πλαίσιο μεταξύ του ελεγκτή δεδομένων και του επεξεργαστή δεδομένων για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Τα στοιχεία μας είναι:

Villa Panorama Hotel, S. Katseas – S. Katseas Ο.Ε.
Πολύχρονο, Χαλκιδική
ΤΚ 63085
Ελλάδα

Ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων:

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Σάββας Κατσέας – savvas@villapanorama.site

Επεξεργαστής δεδομένων
Η Stripe διαχειρίζεται τις πληρωμές αυτού του συστήματος κρατήσεων εκ μέρους του Villa Panorama Hotel και δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των χρηστών αυτού του συστήματος. Μπορείτε να διαβάσετε την τεκμηρίωση του Stripe για το GDPR εδώ.

Για τους σκοπούς του GDPR, όπου η Stripe επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό του Villa Panorama Hotel, η Stripe είναι ο επεξεργαστής δεδομένων. Όταν αυτή η ειδοποίηση αναφέρει “επεξεργαστή δεδομένων”, “επεξεργαστή”, “Stripe”, αναφέρεται στο Stripe.

Η υποχρεωτική φύση της παροχής των δεδομένων

Τα δεδομένα που ζητούνται στις φόρμες που είναι προσβάσιμα από τη μηχανή κράτησης είναι, γενικά, υποχρεωτικά (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο απαιτούμενο πεδίο) για την επίτευξη των δηλωθέντων σκοπών. Κατά συνέπεια, εάν δεν παρέχονται ή δεν παρέχονται σωστά, δεν θα μπορούμε να επεξεργαστούμε το αίτημα.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Αυτό περιλαμβάνει:
προσωπικές πληροφορίες για εσάς που σας ζητάμε (π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση email σας) όταν κάνετε μια κράτηση από τη μηχανή κρατήσεων μας.
οικονομικά στοιχεία για την επεξεργασία της κράτησής σας όταν χρειαζόμαστε προπληρωμή.
λεπτομέρειες των συναλλαγών που πραγματοποιείτε μέσω της μηχανής κρατήσεων μας και λεπτομέρειες για την εκπλήρωση των παραγγελιών σας.
ο επεξεργαστής δεδομένων μας μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ή / και επεξεργάζονται για λογαριασμό μας σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Το Stripe δεν μπορεί να το επεξεργαστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Παραχωρούμε άδεια στον επεξεργαστή δεδομένων μας:
να χρησιμοποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία για κράτηση δωματίων ή / και άλλες υπηρεσίες για εσάς στο Villa Panorama Hotel.
να μεταβιβάσετε τα οικονομικά σας στοιχεία στο Villa Panorama Hotel ή / και σε κατάλληλο τρίτο μέρος (για παράδειγμα, εταιρεία πιστωτικών καρτών) για λόγους επιβεβαίωσης ή πληρωμής για κράτηση.
να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες σας για σκοπούς μάρκετινγκ (όπου συμφωνείτε ρητά σε αυτό) · και
για να συμπληρώσετε τις φόρμες και άλλες λεπτομέρειες στον ιστότοπό μας για να διευκολύνετε την επόμενη επίσκεψή σας στη μηχανή κρατήσεων μας (π.χ. όταν τροποποιείτε ή ακυρώνετε μια κράτηση).

Δεδομένα τρίτων (π.χ. κράτηση που κάνουμε για φίλο)
Σε περίπτωση που ο Χρήστης παρέχει δεδομένα τρίτων, δηλώνει ότι έχει τη συγκατάθεση του τρίτου μέρους και δεσμεύεται να παράσχει στον ενδιαφερόμενο – τον κάτοχο δεδομένων – τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την Σημείωση απορρήτου, απαλλάσσοντας δεόντως από εμάς και τον επεξεργαστή δεδομένων μας από οποιαδήποτε ευθύνη ως προς αυτό. Ωστόσο, ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε την απαραίτητη επαλήθευση για να επαληθεύσουμε αυτό το γεγονός, υιοθετώντας τα αντίστοιχα μέτρα δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

Ευαίσθητα δεδομένα
Εκτός εάν ζητηθεί συγκεκριμένα, σας ζητούμε να μην μας στείλετε και να μην αποκαλύψετε, μέσω ή μέσω των Υπηρεσιών ή με άλλο τρόπο, ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα (π.χ. αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, εθνικό αριθμό αναγνώρισης, δεδομένα που σχετίζονται με φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκεία, ιδεολογικές ή άλλες πεποιθήσεις, υγεία, βιομετρικά ή γενετικά χαρακτηριστικά, ποινικό υπόβαθρο, ένταξη σε συνδικαλιστικές οργανώσεις ή διοικητικές ή ποινικές διαδικασίες και κυρώσεις).

Χρήση υπηρεσιών από ανηλίκους
Οι Υπηρεσίες δεν απευθύνονται σε άτομα ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών και ζητάμε να μην παρέχουν Προσωπικά Δεδομένα μέσω των Υπηρεσιών.

Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Ανάλογα με τα αιτήματα του χρήστη, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για τη διαχείριση των κρατήσεων που πραγματοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης πληρωμών (κατά περίπτωση) και της διαχείρισης των αιτημάτων και προτιμήσεων του χρήστη.
 • Για τη διαχείριση της εγγραφής σε προγράμματα πίστης ή συμμετοχής, καθώς και απόκτηση και εξαργύρωση πόντων.
 • Για να διαχειριστείτε τα αιτήματα επικοινωνίας του Χρήστη μαζί μας μέσω των καναλιών που παρέχονται για το σκοπό αυτό.
 • Για τη διαχείριση της αποστολής εξατομικευμένων εμπορικών επικοινωνιών από εμάς, με ηλεκτρονικά και / ή συμβατικά μέσα, σε περιπτώσεις στις οποίες ο Χρήστης συναινεί ρητά.
 • Για τη διαχείριση της παροχής της συμβάσεως διαμονής, καθώς και πρόσθετων υπηρεσιών.
 • Για τη διαχείριση ερευνών ή / και αξιολογήσεων σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από εμάς ή / και την αντίληψη της εικόνας της ως εταιρείας.

Διατήρηση Δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Σημείωση απορρήτου, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης ή εάν ο Χρήστης ζητήσει την απόσυρσή του από εμάς, αντιτίθεται ή ανακαλεί τη συγκατάθεσή του.

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των περιόδων διατήρησής μας περιλαμβάνουν:

 • Το χρονικό διάστημα που έχουμε μια συνεχή σχέση μαζί σας και σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες (για παράδειγμα, για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό μαζί μας ή συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή εάν έχετε κράτηση που δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί)
 • Εάν υπάρχει νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται (για παράδειγμα, ορισμένοι νόμοι απαιτούν από εμάς να διατηρούμε αρχεία των συναλλαγών σας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προτού μπορέσουμε να τις διαγράψουμε)
 • Εάν είναι σκόπιμη η διατήρηση λαμβάνοντας υπόψη τη νομική μας θέση (όπως, για καταστατικά περιορισμών, διαφορών ή κανονιστικών ερευνών)

Νόμιμο ενδιαφέρον για την επεξεργασία των δεδομένων σας

Η επεξεργασία δεδομένων που απαιτείται για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών που απαιτούν τη συγκατάθεση του Χρήστη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την εν λόγω συγκατάθεση.

Ομοίως, σε περίπτωση που ο Χρήστης αποσύρει τη συγκατάθεσή του για οποιαδήποτε από την επεξεργασία, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε προηγουμένως.

Για ανάκληση τέτοιας συγκατάθεσης, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω των κατάλληλων καναλιών.

Με τον ίδιο τρόπο, στις περιπτώσεις στις οποίες είναι απαραίτητη η επεξεργασία των δεδομένων του Χρήστη για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης ή για την εκτέλεση της υπάρχουσας συμβατικής σχέσης μεταξύ μας και του Χρήστη, η επεξεργασία θα νομιμοποιηθεί καθώς είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με τους εν λόγω σκοπούς.

Αποκάλυψη δεδομένων

Θα χρησιμοποιήσουμε και θα αποκαλύψουμε Προσωπικά Δεδομένα που πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητα ή κατάλληλα προκειμένου:

 • να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των νόμων εκτός της χώρας διαμονής σας,
 • να συμμορφωθούμε με τη νομική διαδικασία ·
 • να απαντήσουμε σε αιτήματα δημόσιων και κυβερνητικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων αρχών εκτός της χώρας διαμονής σας και να πληρούμε τις εθνικές απαιτήσεις ασφάλειας ή επιβολής του νόμου
 • να επιβάλουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας ·
 • για την προστασία των λειτουργιών μας
 • να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, το απόρρητο, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία μας, εσάς ή άλλων και
 • για να μας επιτραπεί να επιδιώξουμε τις διαθέσιμες λύσεις ή να περιορίσουμε τις ζημιές που ενδέχεται να υποστούμε.

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε και να αποκαλύπτουμε Άλλα Δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό, εκτός εάν δεν επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να συνδυάσουμε Άλλα δεδομένα με Προσωπικά Δεδομένα (όπως ο συνδυασμός του ονόματός σας με την τοποθεσία σας). Εάν το πράξουμε, θα αντιμετωπίσουμε τα συνδυασμένα δεδομένα ως Προσωπικά Δεδομένα αρκεί να είναι συνδυασμένα.

Διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων

Μπορούμε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στους επεξεργαστές μας ή / και στους υποεπεξεργαστές που εδρεύουν εκτός του ΕΟΧ για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση. Εάν το κάνουμε αυτό, τα προσωπικά σας στοιχεία θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε μία ή περισσότερες κατάλληλες διασφαλίσεις που ορίζονται στον νόμο. Αυτές μπορεί να είναι η χρήση υποδειγμάτων συμβάσεων σε μια μορφή εγκεκριμένη από ρυθμιστικές αρχές ή να ζητήσουμε από τους προμηθευτές μας να εγγραφούν σε ένα ανεξάρτητο σύστημα απορρήτου εγκεκριμένο από ρυθμιστικές αρχές (όπως το πρόγραμμα «Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων» των ΗΠΑ).

Τα δεδομένα μας αποθηκεύονται στο cloud χρησιμοποιώντας διακομιστές της Hostinger στις Κάτω Χώρες. Εάν έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα συστήματά μας εκτός της Ολλανδίας, αναγνωρίζετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να μεταφερθούν σε αυτήν τη χώρα, μια δικαιοδοσία που ενδέχεται να έχει διαφορετική προστασία απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων από εκείνα της δικής σας δικαιοδοσίας, για επεξεργασία και αποθήκευση.

Ευθύνη χρήστη

Ο χρήστης:
Εγγυάται ότι έχει νόμιμη ηλικία ή έχει απαλλαγεί νομικά, κατά περίπτωση, απόλυτα ικανά και ότι οι πληροφορίες που μας παρέχονται είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες. Για τους σκοπούς αυτούς, ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την αλήθεια όλων των δεδομένων που κοινοποιούνται και θα τηρεί τις πληροφορίες ενημερωμένες, έτσι ώστε τα εν λόγω δεδομένα να αντικατοπτρίζουν την πραγματική τους κατάσταση.

Εγγυάται ότι έχει ενημερώσει τρίτα μέρη για λογαριασμό των οποίων έχει παράσχει δεδομένα, κατά περίπτωση, για τις πτυχές που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο. Επίσης εγγυάται ότι έχει λάβει την εξουσιοδότηση του τρίτου μέρους να μας παρέχει τα δεδομένα του για τους σκοπούς που αναφέρονται.

Θα είναι υπεύθυνος για ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας και για ζημιές, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκαλέσουν σε εμάς ή σε τρίτους.

Άσκηση Δικαιωμάτων

Οι χρήστες μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή δωρεάν, για:

 • λάβουν επιβεβαίωση σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους χρήστες υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς ή όχι.
 • πρόσβαση στα προσωπικά τους στοιχεία.
 • διόρθωση τυχόν ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων.
 • ζητούν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων όταν, μεταξύ άλλων λόγων, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
 • επιβεβαιώσουν την ανάκληση της συγκατάθεσης.
 • λάβουν από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων όταν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.
 • ζητήσουν τη φορητότητα των δεδομένων τους.

Ομοίως, ο χρήστης ενημερώνεται ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να υποβάλει καταγγελία σχετικά με την προστασία των προσωπικών του δεδομένων ενώπιον της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

Μέτρα ασφαλείας

Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα του Χρήστη ανά πάσα στιγμή με απόλυτο εμπιστευτικό τρόπο και θα διατηρούμε την υποχρεωτική ευθύνη απορρήτου σε σχέση με τα εν λόγω δεδομένα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στους ισχύοντες κανονισμούς, και για το σκοπό αυτό θα υιοθετούμε τα μέτρα ενός τεχνικού και οργανωτικού χαρακτήρα που απαιτείται για την εγγύηση της ασφάλειας των δεδομένων τους και την αποτροπή της τροποποίησης, απώλειας, επεξεργασίας ή πρόσβασης παράνομα, ανάλογα με την κατάσταση της τεχνολογίας, τη φύση των αποθηκευμένων δεδομένων και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται.

Πολιτική

 • Τα τσεκ-ιν γίνονται από τις 15:00 ως και τις 19:00 και τα τσεκ-άουτ ως και τις 10:30.
 • Παρακαλείστε να ενημερώσετε το Villa Panorama Hotel εκ των προτέρων σχετικά με την αναμενόμενη ώρα άφιξής σας.
 • Οι επισκέπτες πρέπει να επιδείξουν ταυτότητα με φωτογραφία μέσω της Εθνικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου κατά το check-in. Λάβετε υπόψη ότι όλα τα Ειδικά Αιτήματα υπόκεινται σε διαθεσιμότητα και ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον χρεώσεις.
 • Λόγω του Coronavirus (COVID-19), αυτή η ιδιοκτησία ίσως να μην δέχεται προσωρινά επισκέπτες από συγκεκριμένες χώρες.
 • Σε απόκριση του Coronavirus (COVID-19), αυτήν τη στιγμή ισχύουν πρόσθετα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής.
 • Λόγω του Coronavirus (COVID-19), το Villa Panorama Hotel λαμβάνει μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των επισκεπτών και του προσωπικού. Ορισμένες υπηρεσίες και ανέσεις ενδέχεται να είναι μειωμένες ή μη διαθέσιμες ως αποτέλεσμα
 • Σε απάντηση στον ιό Coronavirus (COVID-19), το Villa Panorama Hotel μπορεί να ζητήσει πρόσθετη τεκμηρίωση από τους επισκέπτες για την επικύρωση της ταυτότητας, του ταξιδιού και άλλων σχετικών πληροφοριών.
 • Οι πελάτες πρέπει να πληρώσουν ως προκαταβολή το 30% της συνολικής τιμής της κράτησής τους έτσι ώστε η κράτησή τους να ισχύει, και το υπόλοιπο ποσό πληρώνεται κατά την άφιξή τους στο κατάλυμα.